Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A BAHÁ'Í

www.bahai.hu

A BAHÁ'Í hit alapjai:

Az igazság önálló keresése

Bahá’u'lláh szerint az emberiség mára elérte az érettség korát. E fejlettség szintjén minden ember új képességek birtokába jutott. Minden embernek joga van az igazság önálló keresésére. Ez nem vak elfogadása más tanításainak, hanem saját ítélőképességével a dolgok alapos megfontolása és döntéshozatala. Mivel mindenki felelős saját maga lelki fejlődéséért, nincs szükség arra, hogy más ember magyarázza el a vallási tanításokat.

“Minden dolgok közül első előttem az Igazság szeretete. Ne fordulj el tőle, ha Engem keresel, és ne hanyagold el, hogy bízhassam benned. Az Igazság majd segít, hogy saját szemeddel láss és ne a másokéval, hogy saját tudásodra támaszkodj, és ne a másokéra. Mérlegeld szívedben, milyennek kell lenned. Valóban, az Igazság az Én ajándékom és szerető jóságom jele. Tartsd hát ezt szem előtt.”

A bahá’iok hite szerint az emberi társadalom a világ egységének irányába fejlődik. A család, a törzs, a városállam és a nemzet egysége már megvalósult. A következő lépcsőfok a nemzetek világméretű szövetsége lesz. Az emberiség egységének felismerése és a világ problémáinak szellemi úton történő megoldása szilárd alapzatául szolgál a világbékének.

A Bahá'í Világközpont önkéntesei az emberiség egységét mutatják be (Haifa, Izrael) (c) Bahá'í Nemzetközi Közösség media.bahai.org

A Bahá'í Világközpont önkéntesei az emberiség egységét mutatják be (Haifa, Izrael) (c) Bahá'í Nemzetközi Közösség media.bahai.org

“Az emberiség jóléte, békéje és biztonsága elérhetetlen, hacsak és mígnem egysége szilárdan meg nem alapíttatik.”

Bahá’u'lláh

A vallások: fejlődő kinyilatkoztatás Istentől

Minden nagy világvallás isteni eredetű és egymást követő kinyilatkoztatások láncolata. Ezen vallások egy isteni akarat és cél működésén keresztül küldetettek az embereknek, a kor fejlődő követelményeinek, szükségleteinek és az emberiség szellemi érettségének megfelelően. Ezért a bahá’iok a világ összes nagy vallásának Alapítóját egyformán tisztelik és az általuk hozott kinyilatkoztatást isteni eredetűnek tartják. Krisna, Ábrahám, Zoroaszter, Mózes, Buddha, Jézus, Mohamed, Báb és Bahá’u'lláh kinyilatkoztatásai olyan erővel rendelkeztek és annyi értéket adtak a világnak, hogy tanításaik nyomán egy új civilizáció bontakozott ki.

A vallások egysége bahá’í alapelv szerint az emberiség fejlődése hasonlatos egy gyermek fejlődéséhez. Az óvó néni, a tanár és a professzor különböző személyekben, de ugyanazon cél érdekében, a gyermek akkori felfogóképességének megfelelő tanítást adja át. Hasonlóan, Isten Megnyilvánulásai is különböző korokban és személyekben jönnek az emberiség tanítására, de céljuk egy. A külsőségek, a szertartások formája változik korról korra, de az egyetemes emberi értékek, az erkölcs alapjai változatlanok.

Bahá’u’lláh szerint az emberiség most érett meg arra, hogy felismerje a vallások egységét, és úgy tekintsen Isten fejlődő kinyilatkoztatására, mint az emberiség legfontosabb nevelő és előrevivő erejére.

A vallások közös forrásának bizonyítéka: az aranyszabály

Minden vallás erkölcsi alapja ugyanaz, ennek legnyilvánvalóbb bizonyítéka az aranyszabály:

A vallások közös alapelve, az aranyszabály a buddhizmus szerint: Ne bánts másokat olyasmivel, ami téged is bántana. © Jeff Strieff  

 

Ne bánts másokat olyasmivel,
ami téged is bántana.

buddhizmus

 

 

Ami neked gyűlöletes,
ne tedd embertársadnak.
Ez az egész Tóra,
a többi csak kommentár.

zsidó vallás

A vallások közös alapelve, az aranyszabály a zsidó vallás szerint: Ami neked gyűlöletes, ne tedd embertársadnak. Ez az egész Tóra, a többi csak kommentár. © Jeff Strieff
A vallások közös alapelve, az aranyszabály a kereszténység szerint: Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok,<br />
            hogy veletek is bánjanak. © Jeff Strieff  

 

 

Úgy bánjatok az emberekkel,
ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak.

kereszténység

 

Egyikőtök sem hisz [igazán],
amíg nem azt kívánja a testvérének,
amit magának is.

iszlám

A vallások közös alapelve, az aranyszabály az iszlám szerint: Egyikőtök sem hisz [igazán], amíg nem azt kívánja a testvérének, amit magának is. © Jeff Strieff
A vallások közös alapelve, az aranyszabály a bahá’í hit szerint: Áldott az, aki többre becsüli testvérét önmagánál. © Jeff Strieff  

 

 

 

Áldott az, aki többre becsüli testvérét önmagánál.

bahá’í hit

 

 

 

Ha még többre vagy kíváncsi látogasd meg a www.bahai.hu weblapot!